Relatievraag van 23 juli '14: Wat met "hard to get" spelen?

 

Vraag

Links en rechts hoor ik dat je maar beter wat moeilijk kan doen als je een relatie start. Je moet ‘hard to get’ zijn. Is dat zo? Ik vind het eerder getuigen van emotionele onvolwassenheid. Ook van de ander én jezelf aan het lijntje houden. Hoe moet het eigenlijk?

Antwoord

Eerst en vooral: wat is “playing hard to get’

"Playing hard to get” maakt deel uit van het verleidingsspel, waarbij je doet alsof je moeilijk te krijgen of in te palmen bent. Als jij bijvoorbeeld interesse hebt in iemand dan handel je bewust averechts en doe je alsof je niet geïnteresseerd bent in die persoon.

De moderne relatiegoeroes die actief zijn op het internet, doen mensen tientallen tips aan de hand om ‘hard ro get’ zo goed mogelijk te spelen. Hier volgen enkele veel geprezen tips.

  • Onverschilligheid veinzen.
  • Je moeiliijk bereikbaar opstellen. Dus lang wachten om sms-jes, belletjes en mails van de ander te beantwoorden. Of die zelfs helemaal niet beantwoorden.
  • Weinig beschikbaar zijn. Zelfs als je niets omhanden hebt, niet ingaan op uitnodigingen van de ander en haar/hem in de waan laten dat je leven o zo spannend en interessant is, zonder haar of hem.
  • De ander zoveel mogelijk in onzekerheid laten omtrent wat je doet, waar je bent en last but not least: omtrent je gevoelens voor haar of hem.

De meningen over "hard to get spelen" zijn erg verdeeld.  Dat is ergens begrijpelijk.

  • Sommigen zijn ervan overtuigd dat het allemaal niet hoeft, vooral indien er voldoende wederzijdse liefde aanwezig is. Want waar echte liefde in het spel is, blijkt "hard to get" zijn, totaal overbodig.  

Dat dit punt betwistbaar is, blijkt uit volgend voorbeeld dat uit het leven gegrepen is: Laten we er eens het weekblad bij halen dat zogezegd niemand koopt maar iedereen enkel leest in de wachtkamer van dokters en tandartsen. En dat intussen, raar maar waar, toch maar mooi het best verkochte Nederlandstalig weekblad blijft. Dag Allemaal, dus. Inderdaad. Op de cover van Dag Allemaal prijken op 8 juli 2014: supercoach Marc Wilmots en zijn Katrien. Of: de boerenzoon en de juriste. Katrien vertelt: ‘Ik wist meteen: dit is ‘m. Maar ik heb hem héél veel moeite laten doen’.  En we moeten toegeven dat Katrien geen simpele duif is maar een mondige, prima opgeleide en aantrekkelijke dame. Een vrouw ook die al 18 jaar lang een relatie ( + kroost) koestert met de man die ze eens liet zwoegen teneinde haar te veroveren.

  • Bepaalde relatie-experten zijn van mening dat mensen meer waarde hechten aan iets of iemand, waar ze moeite hebben moeten voor doen om die in hun bezit te krijgen. En dat ze met de fel bevochten buit nadien behoedzamer zullen omspringen.
  • Anderen menen dat "playing hard toe get" vooral draait rond de partner wat in onzekerheid te houden. Zolang je de partner wat in onzekerheid houdt, een snuif onverschilligheid veinst en een beetje mysterieus doet,  dwalen de gedachten van de ander steeds weer naar jou af. En daar kom jij enkel sterker uit.
  • Nog anderen beweren dat “playing hard to get” een volledig natuurlijk gegeven is. En, zij zouden wel eens gelijk kunnen hebben. Want ga eens terug naar de bron, naar het oergedrag van de eicel en de zaadcel.  De eicel blijft ter plekke wachten terwijl miljoenen zaadcellen zich intussen uit de naad zwemmen tijdens een hevige concurrentiestrijd. Waarna de beste, de sterkste uiteraard wint en toegestaan wordt het moederschip binnen te drijven en zijn genen door te geven. Zijn er meerdere zaadcellen tegelijk tot bij de eicel geraakt, dan kiest de eicel er de zaadcel uit met het beste genenpakket. "Hard to get spelen" is dus een oerinstinct dat rechtstreeks verband houdt met de voorplanting.
  • In dit oergedrag blijft de vrouw passief en is de man actief. De vrouw hanteert onverschilligheid, terwijl de man al de moeite doet. Maar, wat als de man zich passief opstelt en de vrouw de rol van jager overneemt?  Dat gaat in tegen de programmering van man en vrouw. Maar kijk om je heen. Het valt niet te ontkennen dat een zich vrouwelijk gedragende man en een zich mannelijke gedragende vrouw elkaar kunnen aantrekken en samen een evenwichtige relatie kunnen opbouwen.
  • En wat gebeurt er als beide partners besluiten "hard to get te spelen"? Uiteindelijk niks, uiteraard.

 

Hoe dan ook; over "hard to get spelen", is het laatste woord nog niet gezegd.

Dus, doe wat voor jou goed aanvoelt en gedraag "hard to get" of blijf gewoon jezelf.

Categorie: